Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

9673

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 6 na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe dotację otrzymało:

Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

Nazwa zadania publicznego – „Prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2022 roku”

Wysokość przyznanych środków publicznych – 128.040 zł.

Załączniki