Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla NGO!

9645

Informujemy, że w kwietniu 2021 r. znowelizowana została ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. – Dz. U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.).

Największą zmianą z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest ujęcie ich jako podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek ten od 31 października 2021 r. dotyczy m.in. fundacji, stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kim jest beneficjent rzeczywisty określa art. 2 ust 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z przedmiotową ustawą termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych to 7 dni od wpisu organizacji do KRS, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi.  W przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest bezpłatne i dokonuje się go za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.