Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja Programu: 1/2021)

9404

Powiat Świecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie na następujące projekty:

1. Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych.
Kwota wnioskowanych środków 1 710 000,00 zł.

2. Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego.
Kwota wnioskowanych środków 1 045 000,00 zł.

Wyniki naboru – I edycja