Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

10734

W odpowiedzi na OGŁOSZENIE NR 1 /2021/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Powiat Świecki złożył 3 wnioski o dofinansowanie na następujące projekty:
1.   Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Świeckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1048C, 1244C, 1245C, 1246C, 1295C .
Kwota wnioskowanych środków 24 225 000,00 zł.
2.   Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych.
Kwota wnioskowanych środków 1 710 000,00 zł.
3.   Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego.
Kwota wnioskowanych środków 1 045 000,00 zł.