Powiat Świecki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

12523

Dnia 02 września 2020r. Powiat Świecki otrzymał 5 015 488,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma przeciwdziałać skutkom związanym z COVID-19. Otrzymane wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.