Bezpośrednia obsługa klientów w Starostwie Powiatowy w Świeciu. Obowiązujące ograniczenia

7899

W minioną sobotę weszły w życie zaktualizowane przepisy w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uregulowane zostały m.in. zasady funkcjonowania administracji publicznej w dobie epidemii. W związku z powyższym przypominamy obowiązujące obostrzenia, dostosowując je do nowego stanu prawnego. Ponadto zachęcamy Państwa gorąco do korzystania z możliwości załatwiania swoich spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu.

Przypomnijmy, 25 maja br. przywrócono w Starostwie Powiatowym w Świeciu bezpośrednią obsługę klientów. Urząd został otwarty z pewnymi obostrzeniami.

W minioną sobotę, 8 sierpnia br. stan prawny dotyczący ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z panującą sytuacją epidemiczną uległ zmianie. W życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1356).

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie.

Zachowaj bezpieczny dystans

Tych z Państwa, którzy odwiedzają Starostwo uprzejmie prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego wynoszącego przynajmniej 1,5 metra.

Myj lub dezynfekuj ręce

Przypominamy, że jednym ze sposobów zminimalizowania ryzyka zakażenia jest częste i dokładne mycie rąk lub ich dezynfekowanie oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w budynku umieszczone zostały punkty, w których można zdezynfekować ręce.

Zasłoń usta i nos

Tych z Państwa, którzy zamierzają skorzystać z naszych usług poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem informujemy, że w myśl przytoczonego rozporządzenia m.in. w budynkach administracji publicznej do odwołania nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Są jednak pewne wyjątki

Z obowiązku zakrywania ust i nosa w naszym urzędzie zwolnione są:

  • towarzyszące Państwu dzieci do 4. roku życia,
  • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
  • pracownicy Starostwa Powiatowego w Świeciu, z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Jeden klient na jedno stanowisko obsługi

Prosimy, abyście Państwo pamiętali, że do odwołania określona została dopuszczalna liczba interesantów przebywających jednocześnie w urzędzie.

Ponadto w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Wydział Komunikacji i Dróg

W celu odbycia wizyty w Wydziale prosimy o kontakt pod numerami:

informacja: 52 56 83 125
prawo jazdy: 52 56 83 128
dowody rejestracyjne: 52 56 83 127

Istnieje możliwość umówienia się na rejestrację pojazdu przez System Kolejkowy.

Ponadto wznowiono działanie punktów zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Dróg. W celu odbycia wizyty w punkcie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

Jeżewo: 52 56 83 242,
Nowe: 52 333 72 60,
Pruszcz: 52 56 24 305.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostało wznowione. Rejestracja wizyt: tutaj.

Osoby, które są w kwarantannie  mogą uzyskać pomoc prawną wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail). Na adres pomocprawna@csw.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Wzór wniosku do pobrania tutaj. Więcej informacji pod numerem 52 56 83 185.

Dni i godziny urzędowania

Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Świeciu swoje usługi świadczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.