System kolejkowy

Siedziba główna:

Świecie

Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, tel. +48 52 56 83 125

Rezerwacja wizyty Podgląd kolejki online Zobacz na mapie

Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE oraz zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju

Od 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony w związku z pandemią COVID-19. To oznacza zmianę terminów na załatwianie spraw urzędowych przez właścicieli pojazdów.

Od dnia 1 lipca wracają stare zasady, które obowiązywały przed pandemią. Oznacza to, że obowiązywać będzie termin 30 dni na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, zgłoszenie zmian danych w dowodzie rejestracyjnym, a także na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z krajów UE.

Kara za niedopełnienie tych obowiązków w terminie ustawowym wynosi od 200 do 1000 zł.

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy zakupu/sprzedaży lub faktury.