Strona główna Dla mieszkańca Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

nieodpłatna pomoc prawna baner

Dla kogo?

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2030), w każdej z gmin działają punkty  nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:

 • Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11
  Czwartek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa
 • Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 1
  Piątek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa
 • Lniano, ul. Wyzwolenia 9,
  Środa: 10:00 – 14:00 – radca prawny
 • Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13
  Poniedziałek: 10:00 – 14:00 – radca prawny
 • Bukowiec, ul. Dworcowa 7
  Środa: 10:00 – 14:00 – mgr prawa
  Piątek: 13:00 – 17:00 – mgr prawa
 • Pruszcz, ul. Sportowa 1
  Wtorek: 9:00 – 13:00 – radca prawny
  Czwartek: 13:00 – 17:00 – radca prawny
 • Nowe, Plac Św. Rocha 5, pokój nr 3
  Wtorek: 12:00 – 16:00 – adwokat
  Czwartek: 9:00 – 13:00 – radca prawny
 • Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat
  Środa 9:00 – 13:00 – radca prawny
 • Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11
  Piątek: 14:00 – 18:00 – adwokat
 • Jeżewo, ul. Świecka 12, pokój nr 21
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – mgr prawa
  Wtorek: 10:00 – 14:00 – mgr prawa
 • Świecie, ul. Wojska Polskiego 173
  Poniedziałek: 8:00 – 12:00 – adwokat
  Wtorek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
  Środa: 8:00 – 12:00 – adwokat
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
  Piątek: 8:00 – 12:00 – radca prawny

Od dnia 7 września 2018 r. nastąpiła zmiana miejsca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Drzycim

z:

Drzycim, ul.Podgórna 10, pok. nr 1

 • piątek: 8:00 – 12:00

na:

Drzycim, ul.Młyńska 10, Gminna Biblioteka Publiczna

 • piątek: 8:00 – 12:00