Kolejny wniosek na liście podstawowej zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

13528

Kolejny wniosek na liście podstawowej zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Nabór 2/2019/FDS)

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice ETAP 2” został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową.

Oznacza to, że dwa wnioski złożone przez powiat w ramach drugiego naboru otrzymają dofinansowanie. Wcześniej podpisano umowę na zadanie – „Rozbudowa (przebudowa) drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock”.

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice ETAP 2 została rozpoczęta w bieżącym roku.

W ramach projektu planuje się  przebudowę drogi na odcinku 10 497 m, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m oraz wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75m. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się budowę nowych chodników w miejscowości Drzycim, regulację i wymianę chodników istniejących w miejscowości Lniano, a także wykonanie 7 przystanków komunikacyjnych w miejscach zatrzymania pojazdów komunikacji zbiorowej.

– Wartość projektu: 8 072 857,15 zł.

– Kwota dofinansowania: 4 036 428,00 zł.