Rozbudowa drogi Świekatowo – Serock z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

12875

15.04.2020r. Premier  Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań drogowych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Nabór 2/2019/FDS). Na liście podstawowej zadań powiatowych znalazł się 1 wniosek złożony przez Powiat Świecki, natomiast 2 pozostałe wnioski znalazły się na 2 i 16 miejscu listy rezerwowej.

Wniosek, który znalazł się na liście podstawowej – „Rozbudowa (przebudowa) drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock”.

Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku 5972m, rozbudowę dwóch skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo, poszerzenie jezdni do 5,50m oraz wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 1,0m, gruntowną przebudowę chodników, wykonanie 5 przystanków autobusowych oraz wykonanie ciągu pieszo rowerowego o długości 2720mb.

29 stycznia 2020r. wybrano wykonawcę w/w zadania – firmę COLAS Polska Sp. z o.o. , która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 7 974 370,86 zł ( wartość kosztorysowa wynosiła 8 965 087,55 zł) Dofinansowanie dla zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski, które znalazły się na liście rezerwowej:
  1. Wniosek znajdujący się na 2 miejscu listy rezerwowej – „Przebudowa drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice-ETAP2”. Wartość projektu 8 072 857,15 zł. Kwota dofinansowania 4 036 428,00 zł.

Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku 10 497m, poszerzenie nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem do szerokości  5,5 m, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,75m, budowę nowych chodników, wykonanie 7 przystanków komunikacyjnych, ustawienie 514 mb barier energochłonnych, a także odtworzenie 8 przejść dla pieszych. 

  1. Wniosek znajdujący się na 16 miejscu listy rezerwowej – „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo”. Wartość projektu 2 458 750,77 zł. Kwota dofinansowania 1 229 375,00 zł.

Projekt zakłada rozbudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego w Świeciu polegającą na wybudowaniu w miejscu skrzyżowania zwykłego skrzyżowania typu rondo, wzmocnienie nawierzchni jezdni , korektę wlotu ulicy Jesionowej poprzez nadanie jej właściwego łuku poziomego i spadków poprzecznych jezdni, wykonanie odcinka chodnika z betonowej kostki brukowej i ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego.