Koło Nowego Szpitala powstanie rondo

13185

W piątek 3 kwietnia otwarto oferty złożone na zadanie “Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku”.

Najniższa z ofert opiewa na kwotę 3 070 632,27 zł i złożyło ją Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. Najwyższą cenę zaproponował Strabag Sp. z o.o.: 3 768 173,35 zł.

Inwestycję wesprze gmina Świecie, która przekaże 900 tys. zł dotacji.
Dodatkowo Powiat pozyskał 700 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku zlokalizowanym w ciągu ulicy Wojska Polskiego.