Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

12657

Dzisiaj (1 października 2019 roku) Starosta Świecki Pani Barbara Studzińska oraz Wicestarosta Świecki Pan Franciszek Koszowski  podpisali w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dwie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: nr 1267C Wudzyn – Pruszcz oraz nr 1205C Lipinki – Zdrojewo.

Podczas spotkania Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz przekazał na ręce włodarzy Powiatu Świeckiego symboliczny czek na dofinansowanie dróg.

Rządowe wsparcie dla Powiatu Świeckiego w ramach I naboru z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 3 430 310,00 zł, tj. 50% kosztów realizacji zadań.

Szczegółowe informacje nt. dofinansowanych zadań:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz

Wartość projektu 5 049 033,17 zł. Kwota dofinansowania wynosi 2 524 516,00 zł.

Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi na odcinku 5 220 m, poszerzenie jezdni (od 5,0-5,5m) wraz z wykonaniem obustronnych poboczy, budowę nowego chodnika na odcinku 990 m oraz wykonanie 2 przystanków komunikacyjnych.

W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt przewiduje:

  • Montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych z zasilaniem solarnym,
  • Budowę aktywnego przejścia dla pieszych,
  • Montaż barier sprężystych,
  • Montaż 400 sztuk PEO (Punktowe elementy odblaskowe)

Termin realizacji zadania od 31.10.2019 r. do 31.08.2020 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo

Wartość projektu 1 811 589,82 zł. Kwota dofinansowania wynosi 905 794,00 zł.

Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2 420m, poszerzenie jezdni do 5,0m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy oraz wykonanie 2 przystanków komunikacyjnych.

W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt przewiduje montaż 200 sztuk PEO (Punktowe elementy odblaskowe)

Termin realizacji zadania od 31.10.2019 r. do 30.06.2020 r.