Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

398

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag do oferty na realizację zadania pn. “Niewidzialna rehabilitacja ” złożonej przez Polski Związek  Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski , Koło w Świeciu. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosi do 28 maja 2024 roku, do godziny 16:00 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki

  • Uchwała(rozmiar: 138 kB, data dodania: 21.05.2024)
  • Oferta(rozmiar: 317 kB, data dodania: 21.05.2024)