Informacja o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego

554

Powiat Świecki realizując zadania zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej informuje, że mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy prawników, terapeutów, psychologów, jak i specjalistów z innych dziedzin poradnictwa.

Poniższy wykaz jednostek, w których można otrzymać bezpłatną pomoc podzielono na kategorie:
– rodzinne,
– psychologiczne,
– pedagogiczne,
– pomoc społeczna,
– rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień,
– przeciwdziałanie przemocy domowej,
– interwencja kryzysowa,
– dla osób bezrobotnych,
– dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
– prawo konsumenckie,
– prawa pacjenta,
– prawo ubezpieczeń społecznych,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe,
– dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego,
– inne.

Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. W wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych dla obywateli.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Świeckiego znajdującą się w stronie internetowej www.csw.pl/pomoc-prawna/.

Załączniki