„Strzelnica w Powiecie 2024”

2496

Informujemy, że Minister Obrony Narodowej ogłosił dwa Konkursy Ofert pn. „Strzelnica w Powiecie 2024”:

  1. Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – to  konkursu ofert na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami;
  2. Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR– to konkursu ofert  na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnie-ogloszone-konkursy