Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”

2150

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji –  6 000 150,70 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych – 4 702 500,00 zł
Gmina Świecie – 1 310 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zapewnienie odseparowania ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów. W ramach inwestycji zlikwidowano kolizje z istniejącym oświetleniem oraz wybudowano nowe oświetlenie, wybudowano przejazdy pieszo-rowerowe wraz z doświetleniem, zlikwidowano kolizje z uzbrojeniem podziemnym, oczyszczono i częściowo odtworzono rowy drogowe, wyremontowano przepusty pod zjazdami. Wykonano również przebudowę zjazdów oraz kompleksowe oznakowanie pionowe i poziome.