INFORMACJA Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

1321

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, iż w dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja  2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym  zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 znajdziesz tutaj.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców powiatu świeckiego o kontakt z tut. Centrum w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie (tel. 52 56 83 209/ sekretariat@pcpr.csw.pl). 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 10 listopada 2023 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług  w ramach Programu!