Trwa nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Świeciu

2515
Informujemy, że Starosta Świecki ogłosił nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2024-2027.
Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należeć będzie:
1.    Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a)    integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b)    realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2.    Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3.    Ocena realizacji programów.
4.    Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Zgłaszanie kandydatów należy składać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu do dnia 17 listopada 2023 r. (PCPR w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195, 86-100 Świecie).
Ogłoszenie Starosty Świeckiego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod adresem: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/6464/