Czekamy na Wasze wnioski!

2211

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań kulturalnych i sportowych z budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024!

Wnioski należy składać do dnia 30 października 2023 roku osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu wniosku do Starostwa).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego, który znajduje się poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt: 52 56 83 165 lub mailowo promocja@csw.pl

Regulamin Przyznawania Dofinansowania na 2023 rok

Wniosek o dofinansowanie zadań kulturalno-sportowych