Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

1534

W odpowiedzi na ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w dniu 14 lipca 2023r. zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie:

  1. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. gen. Józefa Hallera 9” – Wnioskodawcą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
  2. „Wymiana 2 wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach” – Wnioskodawcą jest Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
  3. „Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności” – Wnioskodawcą jest Zespół Szkół  Specjalnych nr 1 w Świeciu.