Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia

1916

Nadchodzi czas na nowych Ambasadorów Kociewia i na odkrywanie kolejnych  Perełek Kociewia

Od roku  2018 , przy okazji  Walnych Plachandrów Kociewskich , Kociewiacy i miłośnicy Kociewia mianują swych “ambasadorów” oraz wyróżniają tytułem Perełki Kociewia  ludzi młodych, a prężnie działających na rzecz regionu.  Trzykrotnie już Kapituła ogłaszała, kto uzyskał honorowy tytuł Ambasadora Kociewia i kto został wyróżniony Perełką Kociewia.

W roku 2023  planowane są  Czwarte Walne Plachandry Kociewskie. Wszystko wskazuje na to, że – podobnie jak pierwsze – będą one miały miejsce w powiecie tczewskim. Nadchodzi zatem czas zgłaszania kandydatur do tytułów Ambasadora Kociewia i do wyróżnień Perełką Kociewia.

Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery  życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu  może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera  – poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu.

W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro i małym oraz średnim i dużym.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski ( załączniki do regulaminów) składać  należy w terminie do 12 czerwca 2023 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia). Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.kociewie24.eu

Piotr Wróblewski

Załączniki