Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

6952

5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. ubiegłego  wieku.
Celem obchodów tego Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa  na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Sytuacja osób z niepełnosprawnością jest ważnym aspektem polityki społecznej naszego Państwa. Dowodem na to jest realizacja postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz uchwalenie I Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.
Warto zwrócić uwagę na I priorytet tej Strategii, tzn. „Niezależne życie”. W zapisach w nim zawartych wskazane zostały działania zmierzające do upodmiotowienia osób z niepełnosprawnościami, na zmiany postaw z opiekuńczych na wspierające. Wystarczy przytoczyć:
– wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz opieki wytchnieniowej,
– ujednolicenie i systemowy rozwój mieszkalnictwa wspomaganego,
– wdrożenie kręgów wsparcia,
– rozpoczęcie procesu deinstytucjonalizacji – stopniowego przechodzenia z opieki instytucjonalnej do wsparcia w społeczności lokalnej osoby
– zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji.

To właśnie takie działania stanowią podwalinę do zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnościami, szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W tym ważnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Dniu życzymy nieustannej pogody ducha oraz życzliwości ze strony otoczenia.