Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych!

8293

Dziś Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych – święto mające  na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w bezinteresowną pomoc i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym.

Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca. To dzień, podczas którego organizacje mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami.

W tym dniu wszystkim, którzy działają w organizacjach pozarządowych składamy serdeczne życzenia i podziękowania za wkład jaki wnoszą w budowanie społeczeństwa obywatelskiego!