Weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej!

3093

Zaproszenie 

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła?
Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny?
Mikrodotacje są dla Ciebie!  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2023 roku przewidywany jest jeden konkurs.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje:

  1. do wysokości 10 000 zł na rozwój organizacji dla:
  • młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy
2. do wysokości 5 000 zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:
  • grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
  • grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej!

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków: 16.01.2023 – 19.02.2023

Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne odbędzie się on-line

Terminy spotkań:

  • 25.01.2023 godz. 16:00 – 19:00
  • 26.01.2023 godz. 16:00 – 19:00
  • 31.01.2023 godz. 10:00 – 13:00
  • 01.02.2023 godz. 10:00 – 13:00

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie pod adresem trgp@trgp.org.pl W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę spotkania oraz nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej. Po zgłoszeniu na podany adres e-mail zostanie wysłany link do spotkania on-line.