Zaproszenie na szkolenie dla NGO!

3083

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe z terenu Powiatu Świeckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań  publicznych.

Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński – doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Pracował w MPiPS. Obecnie UOKiK.

Zakres szkolenia:

  • zasady składania wniosków,
  • rozliczanie dotacji,
  • umowy na realizacje zadań publicznych.

Spotkanie odbędzie się 21 stycznia (sobota) 2023 r. w godz. 10:30-13:30 w sali 315 (II piętro) Starostwa Powiatowego w  Świeciu.

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu w terminie do 19 stycznia na numer telefonu: 52 56 83 186 lub wysyłając e-mail na adres: magdalena.s@csw.pl