Powiat Świecki inwestuje!

5232

Powiat Świecki znalazł się na bardzo wysokim 18. miejscu na 311 powiatów w Polsce pod względem wydatków inwestycyjnych na mieszkańca w latach 2019-2021.

Stało się tak, pomimo że jesteśmy powiatem dość biednym: pod względem dochodów własnych na mieszkańca znajdujemy się bowiem aż na 184. miejscu. Dlaczego więc możliwe są tak duże inwestycje, skoro mamy tak małe dochody własne? Wynika to z bardzo skutecznego pozyskiwania różnych środków zewnętrznych i to zarówno unijnych jak i krajowych, co z kolei zostało docenione w ostatnim rankingu Unii Miasteczek Polskich, gdzie Powiat Świecki zajął trzecie miejsce w kraju.

A co daje to przeciętnemu mieszkańcowi? Powiat Świecki przebudował w ostatnich latach, przy wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa, najwięcej dróg powiatowych  w całym województwie, bo ponad 170 kilometrów. Inwestujemy w budynki oświatowe, ścieżki rowerowe, infrastrukturę dla niepełnosprawnych, mieszkania chronione dla młodzieży, ochronę środowiska, cyfryzację administracji, a poprzez spółkę, w której powiat jest udziałowcem, w nowoczesny sprzęt medyczny.

W ostatnich latach pobudowano nową siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także poczyniono przygotowania do budowy Komendy Powiatowej Policji. Jesteśmy też przygotowani do kolejnych dużych inwestycji poprzez posiadanie stosownych dokumentacji…

I tak w najbliższych latach przebudujemy kolejne odcinki dróg powiatowych, powstaną nowe ścieżki rowerowe, sala gimnastyczna przy ZSOiP w Świeciu, nowoczesna biblioteka powiatowa, internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu, a także odbudowany zostanie zabytkowy spichlerz w Bąkowie. Planowane są też kolejne zakupy i inwestycje w naszym szpitalu: remonty bloku porodowego, oddziału chirurgii, czy też największa i bardzo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, czyli budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Rozwijamy się w sposób zrównoważony, a takie tempo rozwoju jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki bardzo sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.