Powiat Świecki złożył 4 wnioski aplikacyjne do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

4235

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 Powiat Świecki złożył 4 wnioski o dofinansowanie.
Wnioskowana kwota dotacji wynosi 327 857,01 zł.
Projekty mają na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez:
– przebudowę dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Głównej i na ul. Dworcowej w Pruszczu,
– przebudowę dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Głównej i na ul. Wyzwolenia w Pruszczu,
– przebudowę dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Głównej w Pruszczu i na ul. Dworcowej w Serocku,
– przebudowę dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Głównej i na ul. Kościelnej w Pruszczu.