Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja Programu: 3/2021 PGR)

5162

Powiat Świecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie na projekt: Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne.

Kwota wnioskowanych środków  2 000 000 zł.

Projekt będzie polegał na pracach restauratorskich, renowacji i odtworzeniu zabytkowego budynku spichlerza oraz remont bramy wjazdowej i ogrodzenia murowanego. Wszystkie przewidziane prace remontowo-budowlane uzgodnione zostaną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu. W odnowionym budynku ma powstać przestrzeń kulturalno- edukacyjna dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W obrębie zabytku będzie mieściła się ekspozycja historyczno-przyrodnicza, która ma stanowić rzetelne, atrakcyjne źródło wiedzy na temat całego założenia dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych Powiatu Świeckiego pod numerem A/1323/1-5, datującego swój początek na druga połowę XIX wieku. Będzie to nieocenione źródło wiedzy dla wychowanków placówek, okolicznych mieszkańców oraz odwiedzających to miejsce turystów i pasjonatów historii.

Na drugi złożony projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechówko wraz  z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko – Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno Powiat Świecki nie otrzymał dofinansowania.

Wyniki Edycja trzecia PGR – do pobrania
https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-3

Załączniki