Weź udział w giełdzie B2B podczas Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego – Toruń, 20.05.2022r.

6168

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z Partnerów Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego organizuje w dniu 20 maja 2022r.  giełdę kooperacyjną, polegającą na bilateralnych spotkaniach biznesowych firm z Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Kazachstanu z przedsiębiorstwami z województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych z Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Kazachstanu, przybędą do Torunia w ramach misji gospodarczej, aby uczestniczyć w 9. edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego: Policy Horizons in Asia – Paths and Strategies, która odbędzie się w dn. 18-21.05.2022r.

Zapraszamy regionalnych przedsiębiorców zainteresowanych spotkaniem i nawiązaniem kontaktów biznesowych z firmami azjatyckimi do udziału w giełdzie kooperacyjnej!

Szczegółowe profile zaproszonych firm

Aby zapisać się na giełdę, wystarczy wypełnić FORMULARZ.

Giełda spotkań bilateralnych odbędzie się 20 maja w godzinach od 9.00-12.00 w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, sala konferencyjna (I piętro). Spotkania będą prowadzone w języku angielskim i/ lub rosyjskim.

Szczegółowych informacji udziela:
Barbara Pasiut
56 699 54 87, barbara.pasiut@tarr.org.pl

Misja przyjazdowa oraz giełda kooperacyjna zorganizowane są w ramach projektu: „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”.