“Rynek Pracy w Sektorze Turystyki po pandemii – współpraca z Sektorem Edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego”

7852

Szanowni Państwo,
Sektora Rada ds. Kompetencji Turystyka oraz Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i
Turystyki uprzejmie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Rynek
Pracy w Sektorze Turystyki po pandemii – współpraca z Sektorem Edukacji w zakresie
szkolnictwa zawodowego”.
Konferencja odbędzie się dnia 16 marca 2022 r. przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy w formule hybrydowej przy wykorzystaniu platformy MS Teams.
Podczas konferencji pragniemy zaprezentować wyniki badań Departamentu Turystyki MSiT
dotyczące wpływu pandemii na rynek pracy, prezentacje Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące
współpracy sektora edukacji z przedsiębiorcami oraz wyniki badań prowadzonych przez SRKT na
temat funkcjonowania rynków pracy branż wchodzących w skład sektora turystyki, a także badań
dotyczących dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb przedsiębiorców
turystycznych.

Link do konferencji

 

Załączniki