3 miliony złotych na projekty społeczne organizacji pozarządowych

7421

Nawet 50 tysięcy złotych w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego mogą otrzymać organizacje pozarządowe na realizację projektów w sferze usług społecznych. Chodzi o działania adresowane m.in. do osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieletnich przebywających w ośrodkach wychowawczych, bezdomnych lub osób z niepełnosprawnością. Na wnioski czekamy do 28 lutego. Więcej informacji na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Jestem przekonany, że przekazane granty pozwolą na realizację projektów, które będą stanowiły istotne wsparcie dla wszystkich potrzebujących – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Wśród inicjatyw, na które organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki, są między innymi usługi opiekuńcze, asystenckie, wsparcie rodziny, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, wsparcie w rodzinnej pieczy zastępczej, usługi w rodzinnych domach dziecka, ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych.

Regulamin i link do generatora wniosków

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego: tel. 56 621 25 15; e-mail: grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl

Źródłem finansowania wartego 910 milionów złotych marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, są środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Warto podkreślić, że to szybka reakcja struktur Unii Europejskiej umożliwiła nam w krótkim czasie uruchomienie tych instrumentów w oparciu o środki RPO.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego