Powiat Świecki otrzyma kolejne dofinansowanie

12526

02 września 2020r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu opublikowano Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej dla konkursu RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20 na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1466/20 z dnia 2 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powiat Świecki pozyskał kolejne środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”.

Całkowita wartość projektu – 1 462 976,82 zł
Kwota dofinansowania – 1 141 662,23 zł

Załącznik.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)