Kolejne środki na drogi

13460

W 2018 roku przebudujemy blisko 23,5 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania wyniesie 6 000 000,00 zł.

Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znalazły się na Wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dawne tzw. Schetynówki).

Pod względem ilości przyznanych punktów wg kryteriów oceny merytorycznej wnioski złożone przez Powiat Świecki znalazły się na 6 i 9 miejscu rankingu.Zgłoszone wnioski o dofinansowanie obejmują dwa zadania drogowe przewidziane do realizacji w 2018 roku, tj. :

  1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim – w ramach zadania planuje się przebudowę 8,47 km drogi powiatowej. Koszt realizacji zadania – 6 000 000,00 zł, wnioskowana dotacja – 3 000 000,00 zł.
  2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek- gr. woj. – Lipinki- Dąbrowa – w ramach zadania planuje się przebudowę 15,1 km drogi powiatowej. Koszt realizacji zadania – 6 300 000,00 zł, wnioskowana dotacja – 3 000 000,00 zł.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.