Świecka Piątka już 9 kwietnia!

586

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą pobrać zgodę rodzica na udział dziecka w zawodach ze strony I LO w Świeciu

Załączniki