Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne”

2025

W dniu 08.03.2024 roku został dokonany odbiór końcowy I etapu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne” dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.