Aktualizacja przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8933

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017r.,poz. 458 ) jednym z zadań samorządów powiatowych jest przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym w ramach upowszechniania wiedzy na temat dostępnych form opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi powstał przewodnik, który zawiera podstawowe dane kontaktowe, które będą przydatne w pomocy osobom chorym i szukającym pomocy.

Przewodnik został opublikowany w 2017 roku. Poniżej prezentujemy jego aktualizację – 2020.