Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

360

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. “Amazonki wracają do zdrowia” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej z siedzibą w Świeciu. Zgodnie z ustawą treść uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosić do 6 maja  2024 roku, do godziny 15:00 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki

  • Uchwała(rozmiar: 41 kB, data dodania: 25.04.2024)
  • Oferta(rozmiar: 313 kB, data dodania: 25.04.2024)