Wielokulturowi sąsiedzi. Od migracji do integracji.

2021

5 marca zapraszamy na spotkanie do Centrum Kultury w Świeciu, w którym porozmawiamy o budowaniu sieci społecznej z migrantami i migrantkami mieszkającymi w powiecie świeckim oraz grudziądzkim. Spotkanie dotyczyć będzie wszystkich osób mających doświadczenie migracji, jednak w rozmowach skupimy się głównie na mieszkańcach i mieszkankach Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie.

Punktem wyjścia spotkania jest wspólna refleksja Fundacji Emic oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, iż rozpoczęcie działań w zakresie uzyskania samodzielności przez cudzoziemca jest obarczone stresem i wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Proces integracji i usamodzielniania osób, które składają wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej powinien się rozpoczynać w pierwszych miesiącach pobytu w Polsce, ponieważ po otrzymaniu pozytywnej decyzji cudzoziemcy mają zaledwie 60 dni na wyprowadzkę z Ośrodka. Często bez wsparcia instytucjonalnego nie są w stanie tego zrobić. Ważne jest zatem sieciowanie osób wymagających pomocy z możliwym wsparciem i zastanowienie się: Jak zaangażować osoby indywidualne do udzielania wsparcia? Jakie mamy możliwości na rynku pracy i mieszkalnictwa? Jak wykorzystywać narzędzia oferowane przez organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne? O tym oraz innych kwestiach porozmawiamy w pierwszy wtorek miesiąca w Świeciu.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem (przedstawicieli podmiotów i instytucji, pracodawców, osoby indywidualne wrażliwe na pomoc drugiemu człowiekowi, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne) aby wziąć udział w spotkaniu należy uzupełnić formularz: https://forms.office.com/e/H0CiQD7L7Z

Spotkanie poprowadzone zostanie przez Fundację Emic i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Data: 05.03.2024r (wtorek)

Godzina: 10:00 – 14:00

Adres: Centrum Kultury w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie

Ramowy Program:

10:00 – 10:30 – przedstawienie programu i przywitanie osób uczestniczących

10:30 – 11:15 – migracje w regionie – kontekst ogólnopolski i regionalny

11:15 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 12:30 – dobre praktyki – krótkie wystąpienia osób, które angażują się we wsparcie osobom z doświadczeniem uchodźczym

12:30 – 13:45 – rozmowa z przedstawicielami migrantów i migrantek, organizacji pozarządowych, osób które na własną rękę podejmują działania wspierające, lokalnych władz oraz osób pracujących w instytucjach publicznych.

13:45 – 14:00 – zakończenie spotkania

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Społeczne mosty – wzmocnienie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.” Projekt finansowany przez Google.org w ramach programu Funduszu Tutaj realizowanego przez Ashoka w Polsce.