Informacja Zarządu Powiatu Świeckiego

2263

Zarząd Powiatu Świeckiego

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 228/1524/24  Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 09.01.2024 r. zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.