Podpisano Porozumienie Terytorialne dla OPPT Świecie

1996
W piątek 24 listopada Gmina Świecie jako Lider Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie podpisało Porozumienie Terytorialne z Województwem Kujawsko-Pomorskim, co umożliwia Powiatowi Świeckiemu i Gminom wchodzącym w skład OPPT Świecie aplikowanie w konkursach ogłaszanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP