PCPR w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej

1218

PCPR w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

1. Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (47,58KB)

3. Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej

Załączniki