Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy

2050

Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach ogłoszonego konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wirtualna strzelnica zlokalizowana będzie na parterze budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 141a.

Program “Strzelnica w powiecie”

Celem przedsięwzięcia jest rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego) aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Jak działa wirtualna strzelnica?

Wirtualna strzelnica posiada wgrane scenariusze – typowo taktyczne – służące do ćwiczeń umiejętności strzeleckich, ale również moduły zabawowe, które stanowią dodatkową atrakcję.

Działanie wirtualnej strzelnicy polega na celowaniu broni oddającej wirtualne strzały do pojawiających się ruchomych bądź statycznych celów.

Podkreśla się, że zaletą wirtualnej strzelnicy jest całkowite bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Zamiast nabojów wystrzeliwane są do celu wiązki laserowe.

Z kolei używane tu repliki broni charakteryzują się m.in. realistycznym odrzutem czy odgłosem wystrzału.

Łączna wartość zadania 178 000,00 zł z czego:

– dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej 142 400,00 zł

– wkład własny powiatu 35 600,00 zł.