Pierwsze duże środki nowej perspektywy dla Powiatowych Urzędów Pracy

2210

Dyrektorzy wszystkich dwudziestu powiatowych urzędów pracy w Kujawsko-Pomorskiem odebrali dziś (7 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim umowy o finansowanie przedsięwzięć interwencyjnych na rynku pracy – staży zawodowych, systemowych dotacji na założenie nowych firm i tworzenie nowych miejsc oraz na organizację wysokiej jakości kursów zawodowych i szkoleń. Środki, 68 milionów złotych, których źródłem są przede wszystkim Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, nasz program operacyjny nowej perspektywy, przekazuje marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy.

– To jeden z elementów dużego pakietu wsparcia gospodarki w naszym regionie, pierwsze uruchamiane przez nas duże środki nowej perspektywy. Podobnie realizowaliśmy interwencję na rynku pracy w poprzedniej perspektywie – powstało dzięki temu m.in. wiele nowych miejsc pracy – i spełniło to nasze oczekiwania. Co ważne, w projektach, które realizować będą powiatowe urzędy pracy w całym regionie, jest istotny pakiet wsparcia dla młodych ludzi rozpoczynających życie zawodowe od założenia własnej firmy– powiedział przed ceremonią wręczenia umów marszałek Piotr Całbecki. Podczas spotkania z dyrektorami PUP-ów Wojewódzki Urząd Pracy reprezentował dyrektor Łukasz Jaworski.

Wśród osób, które skorzystają ze wsparcia, będą przede wszystkim właśnie osoby wchodzące na rynek pracy, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotni. Zakładana łączna liczba objętych wsparciem to 4,5 tysiąca kobiet i mężczyzn. Łączna wartość przekazanych dziś umów to 68 mln złotych (58 mln złotych z FEdKP, reszta z rządowego Funduszu Pracy).

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednym z dwóch podmiotów, którym zarządzający FEdKP samorząd województwa powierzył obowiązki instytucji pośredniczącej, drugim jest samorząd miejski Bydgoszczy (w imieniu związku Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego) – WUP dysponuje 127 mln euro, miasto Bydgoszcz 104 mln euro. Wartość FEdKP 2021-2027 to 1 836 mln euro.

Zobacz też:

Nasze Fundusze Europejskie 2021-2027 – pierwsze nabory wniosków (https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/40292-nasze-fundusze-europejskie-2021-2027-pierwsze-nabory-wnioskow )

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Załączniki