Spółdzielnia Mleczarska w Drzycimiu została laureatem konkursu „Agroliga 2023″

2917

Spółdzielnia Mleczarska w Drzycimiu została laureatem konkursu „Agroliga 2023”. Jej przedstawiciele odebrali nagrody podczas uroczystej gali w Minikowie

Konkurs Agroliga pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych gmin i powiatów naszego województwa. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Współzawodnictwo w Agrolidze to także spora promocja, która w obecnych warunkach gospodarczych jest istotnym sposobem na przekazywanie informacji o regionie.

Uczestnicy konkursu byli typowani przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Do finału zakwalifikowano podmioty, które były wyróżnione w podregionach: bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Z podregionu bydgoskiego wicemistrzem konkursu została Spółdzielnia Mleczarska z Drzycimia reprezentowana przez Panią Prezes Magdalenę Kończewską.