Krzysztof Szczukowski został nowym komendantem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Świeckiego

839

Krzysztof Szczukowski został nowym komendantem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Świeckiego. Został powołany na to stanowisko przez starostę Barbarę Studzińską.

Krzysztof Szczukowski zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego komendanta Romana Baranowskiego, który pełnił tę funkcję od 2004 roku. Podczas spotkania, które miało miejsce w siedzibie starostwa, starosta Barbara Studzińska złożyła podziękowania odchodzącemu komendantowi za jego niemal dwudziestoletnią pracę społeczną. Wręczyła też oficjalną nominację nowemu komendantowi, któremu życzyła owocnej pracy.

W spotkaniu ze strony starostwa udział brali również wicestarosta Franciszek Koszowski, członek zarządu powiatu Józef Gawrych, Sekretarz Powiatu Iwona Karolewska i inspektor w Wydziale BOŚ Jarosław Jasnoch. Odchodzącemu komendantowi dziękowali również obecni przedstawiciele Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy – Wiceprezes ds. ochrony wód Przemysław Stranz i Komendant ds. ochrony wód Sławomir Górko, a także Prezes Koła PZW Wda w Świeciu Janusz Studziński.