Zmiana terminów na załatwianie spraw urzędowych przez właścicieli pojazdów

3711

Od 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony w związku z pandemią COVID-19. To oznacza zmianę terminów na załatwianie spraw urzędowych przez właścicieli pojazdów.

Obecnie każdy właściciel pojazdu ma 60 dni na załatwienie spraw dotyczących swojego pojazdu w urzędzie. Od dnia 1 lipca wracają stare zasady, które obowiązywały przed pandemią.

Oznacza to, że obowiązywać będzie termin 30 dni na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, zgłoszenie zmian danych w dowodzie rejestracyjnym, a także na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z krajów UE.

Kara za niedopełnienie tych obowiązków w terminie ustawowym wynosi od 200 do 1000 zł.

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy zakupu/sprzedaży lub faktury.