Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie

1750

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie

 Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-441/23 ogłoszony w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”.

Całkowita wartość projektu – 7 362 396,04 zł

Kwota wnioskowanego dofinansowania –  1 660 696,36 zł

Informujemy, że w ramach w/w konkursu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla złożonych wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 29 224 682,92 zł.

Wniosek Powiatu Świeckiego przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Lista Projektow Zlozonych

Załączniki