Startuje marszałkowski budżet obywatelski

2235

Pół miliarda z funduszy unijnych na Wasze projekty

Zarząd województwa ogłosił konkurs! Do 7 czerwca zapraszamy do składania Waszych pomysłów na rozwój lokalny, realizowany przez organizacje pozarządowe, niesformalizowane grupy mieszkańców, samorządy, lokalne instytucje i przedsiębiorców. Konkurs polega na złożeniu tych pomysłów w formie strategii rozwoju lokalnego, których istotą jest opracowanie, wspólnie z mieszkańcami naszych sołectw, wsi i miast, pomysłów na rozwój gospodarczy i społeczny na najbliższe 6 lat.

To te strategie będą później podstawą do opracowania rocznych planów działania, a następnie ogłaszania konkursów o granty i dotacje na najprzeróżniejsze projekty, takie jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, młodzieży i innych środowisk wymagających integracji społecznej. Także inicjatyw dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej czy wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Na nasze wsparcie mogą więc liczyć organizacje i aktywne społecznie grupy nieformalne, pragnące zrobić coś pozytywnego dla swoich środowisk.

W naszym konkursie mogą jednak wziąć udział tylko już istniejące lokalne grupy działania (LGD) lub grupy aktywnych mieszkańców, którzy chcą założyć takie stowarzyszenia od nowa. Jak je powołać do życia, wyjaśniamy poniżej. Ważne jest jednak to, że LGD-y, zgodnie z zasadami, są otwarte dla wszystkich pragnących je współtworzyć, i to nie tylko na organizacje, ale także osoby fizyczne z danego terenu. Podstawą zaś tworzenia strategii są spotkania konsultacyjne w każdym sołectwie, na poziomie gminy i całego obszaru, dla którego ma powstać strategia.

Zachęcam więc wszystkich do włączenia się w proces tworzenia strategii i samych lokalnych grup działania. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma sens tylko wówczas, gdy realizujemy je oddolnie i z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
31 marca 2023 r.

Jak utworzyć LGD

 • zaproś do udziału aktywnych sąsiadów, organizacje społeczne, lokalnych samorządowców, lokalnych przedsiębiorców
 • zarejestruj LGD jako stowarzyszenie
 • napisz lokalną strategię rozwoju
 • przeprowadź jej konsultacje społeczne
 • przystąp do konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa
 • masz pytania? zadzwoń 56 62 12 538, napiszmarszalekdlawas@kujawsko-pomorskie.pl

Jak wstąpić/przystąpić do LGD

 • formuła LGD jest otwarta
 • członkami mogą być osoby i instytucje/organizacje
 • zgłoś się do tej, która działa tam, gdzie mieszkasz
 • lista LGD na mojregion.eu
 • masz pytania? zadzwoń 56 62 12 538, napiszmarszalekdlawas@kujawsko-pomorskie.pl

Jak zgłosić pomysł/projekt

 • weź udział w konsultacjach strategii
 • zgłoś pomysł e-mailem lub osobiście w biurze LGD
 • zaproś LGD na spotkanie w Twoim sołectwie
 • poproś o informację zwrotną
 • masz pytania? wątpliwości? zadzwoń 56 62 12 538, napiszmarszalekdlawas@kujawsko-pomorskie.pl

Kto może skorzystać z marszałkowskiego wsparcia za pośrednictwem LGD

 • jednostki ochotniczej straży pożarnej
 • koła gospodyń wiejskich
 • sołectwa
 • organizacje rolnicze
 • rady rodziców
 • rady osiedli
 • wszystkie inne NGO-sy
 • małe firmy
 • osoby planujące biznes poza rolnictwem
 • podmioty prowadzące szkoły
 • parafie i związki wyznaniowe
 • gminy i powiaty