Zaproszenie na warsztaty ofertowe dla branży turystycznej, 14 marca, Bydgoszcz

2113
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza na warsztaty branżowe poprzedzające Regionalne Forum Turystyki (w kwietniu), podczas którego odbędą się rozmowy handlowe z touroperatorami zrzeszonymi w Polskiej Izbie Turystyki oraz w Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej.
14 marca (w godz. 10-16), podczas warsztatów w Bydgoszczy (Młyny Rothera), skupimy się na opracowaniu ofert dla touroperatorów i przygotowaniu do podjęcia rozmów sprzedażowych.
Kierujemy zatem do Państwa prośbę o zgłaszanie osób reprezentujących poszczególne produkty turystyczne Konstelacji: Kujawy, Pałuki z Krajną, Bory Tucholskie z Kociewiem, Dolina Dolnej Wisły z ziemią chełmińską, Pojezierze Brodnickie z ziemią dobrzyńską, Bydgoszcz, Toruń.
Pierwszeństwo udziału w marcowych warsztatach mają członkowie LOT i przedstawiciele branży z danego obszaru.
Dla właściwego przebiegu warsztatów K-POT przyjął z prowadzącym – Hubertem Gonerą (Landbrand), limit 42 miejsc (6 reprezentantów każdej z Konstelacji). 
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna będzie na bieżąco monitorować listę i kontaktować się w razie przekroczenia liczby miejsc (oferując udział w Forum Regionalnym).
Uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji do końca lutego. Jeśli pozostaną wolne miejsca – ponownie udostępnimy formularz.
Warsztaty są dofinansowane przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
Partnerem wydarzenia są: Miasto Bydgoszcz oraz Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ByLOT.