Odszedł radny Powiatu Świeckiego Dariusz Wolski

3555

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Dariusza Wolskiego

Radnego Powiatu Świeckiego VI kadencji w latach 2018 – 2023

Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia i żalu.

Przewodniczący Rady Powiatu                                                                                 Świeckiego Starosta Świecki
      Brunon Han                                                                                                                Barbara Studzińska

Wiceprzewodniczący Rady                                                                                            Wicestarosta Świecki
            Andrzej Kowalski                                                                                                     Franciszek Koszowski

                            Radni Powiatu Świeckiego                                                                    Pracownicy Starostwa Powiatowego w Świeciu